Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Het bestuur van de Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden nodigt alle leden en belangstellenden van harte uit voor de 29e Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd en Najaarsvergadering op zaterdag 1 december 2018. Deze vindt plaats in locatie ‘Tresoar’, Boterhoek 1 in Leeuwarden. Dit mede ter gelegenheid van het feit dat Leeuwarden dit jaar culturele hoofdstad van Europa is.

De Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd begint om 10.30 uur. De zaal is open van 10.00 uur.

Aan deze wedstrijd kunnen zowel leden als niet-leden meedoen.

10.30 – 12.00 uur: eerste ronde
12.15 – 13.45 uur: tweede ronde.

Voor de A-groep in elke ronde tweezet, driezet, studie, helpmat, meerzet en zelfmat (ook één probleem met Circe-voorwaarde!)
Voor de B-groep in elke ronde 3 tweezetten, een driezet, een meerzet en een studie.
De A-groep is bedoeld voor geoefende oplossers, de B-groep voor beginnende oplossers.

De najaarsvergadering begint om 14.45 uur en heeft de volgende agenda:

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen voorjaarsvergadering
  4. Begroting 2019
  5. Benoeming kascommissie
  6. Terugblik WFCC-congres
  7. Uitreiking diploma’s
  8. Bestuursverkiezing: voorzitter Hans Uitenbroek treedt af
  9. Rondvraag en sluiting

Stukken voor de vergadering (notulen, begroting) worden ter plekke uitgereikt.

Na afloop van de vergadering is er de uitslag en prijsuitreiking van de Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd, die ’s ochtends heeft plaatsgevonden, en de worden er enkele lezingen gehouden.

Praktische zaken:

- De locatie ligt op ca. 1 km. van het station van Leeuwarden

- Schaakmateriaal is aanwezig

- Er is de hele doorlopend koffie, thee en water aan het buffet te verkrijgen. Voor de lunch zijn er eenvoudige broodjes (kadetjes met kaas of vleeswaren), soep en melk. De prijzen zijn bescheiden. Vraag is of de aanwezigen gebruik willen maken van deze cateringvoorzieningen.

- Tegenover de speelzaal is een parkeergarage aan de voet van de Oldehove (max dagtarief € 8,80).