Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Jouwert Turkstra

15 april 1934 - 21 november 2010

Op 21 november is ons lid Jouwert Turkstra overleden. Helemaal als een verrassing kwam dat niet, het was bekend dat hij al een tijd ernstig ziek was.
Met name als promotor van de schaakproblematiek heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. In de schaakrubriek in het Friesch Dagblad bijvoorbeeld, die hij meer dan 33 jaar (1971-2004) verzorgde, werd veel en met kennis van zaken aandacht aan problemen besteed. Hij wist veel oplossers te bewegen hun oplossingen in te sturen en de vele respons leidde begin jaren tachtig tot de organisatie van het Open Fries Oploskampioenschap (het OFOK), dat uiteindelijk dertien keer gehouden zou worden. Het bleek pionierswerk, want eigenlijk was het toernooi een soort voorloper van toernooien die vanaf de jaren negentig door de Bond georganiseerd werden.
Voor het bondsblad ‘Schaakmagazine’ schreef Jouwert een aantal keren per jaar een schaakprobleemrubriek, de laatste nog in 2010.
Zelf heeft hij ook problemen gecomponeerd. In de loop der jaren zullen zo’n 50 a 60 gepubliceerd zijn, wat in een aantal gevallen onderscheidingen opleverde.
Jouwert was een opvallende figuur die ongetwijfeld voor veel aandacht voor schaakproblemen heeft gezorgd. Daar kan de NBvS hem dankbaar voor zijn. Wat overblijft zijn dierbare herinneringen aan iemand die er vaak op geheel eigen wijze in slaagde onze gezamenlijke hobby in de schijnwerpers te plaatsen.

Dolf Wissmann