Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Het heeft lang geduurd, maar nu is het er toch. Het door Frank Visbeen nagelaten manuscript voor een boek is in een Engelse vertaling onder de titel Moving on ‑ Fifty chess compositions and their adventures gepresenteerd tijdens het weekend in Nunspeet. Inmiddels zullen alle leden het boek ontvangen hebben.Aan de hand van een vijftigtal in grote diagrammen weergegeven problemen van Frank Visbeen worden in totaal 252 schaakproblemen besproken. Gedeeltelijk zijn de toegevoegde problemen ook van Frank.Het is een opmerkelijk boek. Want er worden niet alleen schaakproblemen met oplossingen vertoond, er wordt bij die problemen van alles verteld. Ik noem zo maar een aantal onderwerpen die aan bod komen:‑ Er wordt van alles verteld over diverse comdponisten.‑ Allerlei zaken uit de wereld van het schaakprobleem komen ter sprake, zoals een match tussen Amsterdam en Noord‑Holland in de oorlog, en de internationale compositiewedstrijden die tegen­woordig gehouden worden.‑ Diverse basisideeën van schaakproblemen, zoals tempo en omschakeling, worden uitgelegd.‑ Van problemen wordt verteld wat er goed en wat er minder goed is.‑ Er wordt gesproken over het jureren van compositietoernooien. Zo lezen we bij een van de problemen het volgende: “A judge who does not reward something like this is obviously asleep on the job and should certainly never be woken up again, ever.” ‑ Oploservaringen komen uitgebreid aan de orde.‑ Ook nu nog moderne thema’s, zoals Dombrovskis, Vladimirov, Banny, worden precies verklaard.Als men alle problemen bekeken heeft en ook de bijbehorende commentaren gelezen heeft, weet men echt van alles en nog wat over schaakproblemen. Het is echter niet noodzakelijk alles te bestuderen. Men kan ook zonder moeilijkheden op een willekeurige plek in het boek duiken.

Frank Visbeen & Hans Peter Rehm
1e BV Rehm-50 toernooi afd.B Die Schwalbe 1994
   Het boek eindigt met een onvoltooid probleem: het laatste grote diagram (blz. 160) bevat een schema voor een ambitieus idee uit 1987 met Roosterschaak (iedere zet moet een roosterlijn overschrij­den), waaraan Frank gedurende vijf jaar tever­geefs aan had gewerkt. Een aantal jaren later stuurde hij dit schema naar het Hans Peter Rehm-50 toernooi van die Schwalbe, dat een unieke thema-eis kende: “componeer een probleem samen met de jubilaris”. Franks schema sprak Rehm wel aan en samen kwamen ze tot het bijgaande resultaat. De opdracht is om eerst één zwarte zet terug te nemen, zodat er een seriehelpmat in 10 zetten ontstaat.Oplossing: a) Terug Kb1xLc1 en dan voorwaarts 1.Kc2 2.Kc3 3.Kxd2 4.Ke2 5.Kf3 6.Kg4 7.Kf5 8.Kg6 9.Kg7 10.Kf8Lh6#, en b) Terug Kg7xTf8 met voorwaarts 1.Kxf7 2.Ke6 3.Kd7 4.Kc6 5.Kb5 6.Kb4 7.Kc3 8.Kc2 9.Kb1 10.Kc1Tf1#. Kern van het idee is het feit dat de zwarte koning in (a) eindigt op het veld waar hij in (b) begint, en vice versa!
 Frank Visbeen8/5P2/8/8/3K4/1P5P/P2R4/2k5      
–1z. > SerieH#10       (6+1)
Roosterschaak / Grid chess
b) Kc1 naar f8