Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Piet le Grand
(08.06.1935 - 14.08.2021)
piet le Grand

Piet le Grand was de oudste van de tweeling: Henk en Piet . Het verschil in leeftijd was slechts enkele minuten.
Zij werden geboren in  Winschoten en voltooiden het stedelijk gymnasium aldaar. Ze deden alles samen. Ze leken sprekend op elkaar. Ze studeerden wiskunde aan de universiteit van Groningen. Piet schreef daarna ook nog een proefschrift zodat hij de doctor titel verwierf.  Door een nieuwe regeling werd iemand die in de wiskunde afstudeerde ingenieur (ir). Het grootste gedeelte van zijn werkzame leven werkte hij aan de Technische Universiteit Twente. Hij trouwde en kreeg twee zoons. Na ongeveer 15 jaar kwam er een einde aan het huwelijk.

De tweeling leerde schaken van hun moeder. Ze speelden samen nooit een partijtje. Vanaf het begin waren ze geïnteresseerd in schaakproblemen.
Op jeugdige leeftijd werden ze al lid van de Nederlandse Bond  van Probleemvrienden. Na een aantal jaren werd Piet lid van het bestuur. Vervolgens werd Piet penningmeester en vervolgens voorzitter. Dat zou hij vele jaren blijven. Naast zijn voorzitterschap was Piet actief bezig met schaakproblemen.
Hij loste problemen op, was componist, gaf lezingen en schreef artikelen. Hij was een keer vrijwilliger van het jaar van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond. Vele keren bezocht hij het internationale congres van schaakproblemisten. Hij was internationaal jury en jureerde vele toernooien.
Hij had de meester titel voor schaakproblemen van de FIDE

Op een zeker moment componeerden en publiceerden Piet en Henk een probleem dat de bekende schaakproblemist Yves Cheylan  “nieuw” vond. Hij gaf het de naam Le Grand thema. Dit thema zou razend populair worden. Piet componeerde 688 problemen. Veel van die problemen waren joints met Henk. Hij componeerde veel tweezetten. Zijn specialiteit was echter het maken van driezetten. Veel van die driezetten lieten Rösselsprungen zien en dan vooral Rösselsprungen waarbij de zwarte koning niet beweegt. Hij componeerde ook een aantal meerzetten en fantasieschaak problemen.

Na een aantal jaren van achteruitgang is hij tenslotte overleden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Piet le Grand was the eldest of the twin: Henk en Piet le Grand.
The difference in age was only a few minutes. They were doing everything together. Their appearance was just the same.
They were born in Winschoten and visited there the local gymnasium. They studied mathematics at the university of Groningen. Piet became also the title  of doctor by writing a thesis. The main part of his life he worked at the technical university of Twente in Enschede.
He married  and got two sons. After about 15 years he divorced.

The twin learned to play chess from their mother. However they never played a game together. From the beginning they were interested in chess problems. On early age they became a member of the Dutch Chessproblem Society. Piet became a member of the board and after a few years he became treasurer. After that he was the chairman for many years. Beside his work as chairman he was active with chessproblems. He solved problems, composed problems, gave lectures, wrote articles. For one year he was volunteer of the year of the Royal Dutch Chess Society. Frequently he visited the international congress of chessproblemists
He was an international judge and judged many tourneys. Piet had the title Master of the Fide for chessproblems.
Once Piet and Henk composed and published a problem of which the famous chessproblemist Yves  Cheylan said the theme was new. He gave the name Le Grand theme to this idea. The idea became very popular. Piet composed 668 problems. Many of them were joints with Henk.
Piet composed many twomovers. His speciality were threemovers. Many of those three movers showed the Rösselsprung theme and especially Rösselsprunge with a not moving black king. He also composed some moremovers and a few fairychess problems.

After a number of years going down, he finally died.

Henk le Grand, Wageningen augustus 2021

 Henk en Piet le Grand
 Jaarboek van de NBvP 1958
 
piet1
  Wit geeft mat in 2 zetten
 

1.De4? [2.Tc4# A]
1…P~ a 2.Tc6 B
1…Pb4! 2.cdb4#
1…Dxe4 2.Pxe4#
maar 1…Pe7!
1.De6! [2.Tc6# B]
1…P~ a 2.Tc4# A
1…Pxb6! 2.Lxb6#
1…Pe3! 2.Pxd3#
1…Lxe6 2.Pxe6#
le Grand thema

 Henk en Piet le Grand
 1ste Prijs Schach-Echo 1956
 
piet2

1.Ta4! [2.Pc2+ Ld4,Dd4 3.Pd6#]

1…Le5 2.Pa2+ Ld4,Dd4 3.Pc3#

1…Dc5 2.Pd3+ Ld4,Dd4,Dc4,Db4 3.Pf2#

Rosselsprunge waarbij de zwarte koning niet beweegt

  Wit geeft mat in 3 zetten  
   
  Piet le Grand
  1ste Prijs Probleemblad 2010
 
piet3
  Wit geeft mat in 3 zetten

1.Ph5! [2.Txf4+ Txf4 3.Pg3#]
1…Pdxf3 2.Pc4+ Kd3 3.Pa3#
               2…Pe5 3.Pd2#
               2…Pe6 3.Pd6#
               2…Le6 3.Pd6#
1…Pgxf3 2.Pf7+ Kxf5 3.Ph8#
                2…Pe5 3.Pg5#
                2…Le6 3.Pd6#
Zowel Rosselsprungen met koning die beweegt als koning die op zijn plaats blijft