Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

In Memoriam Jan C. Roosendaal
(Deventer 23 november 1921 – Amsterdam 16 mei 2017)
Roosendaal- Jan Roosendaal bewondert zijn speldje voor 50 jaar lid KNSB (foto Tom Kooij) -

Na een rijk en welbesteed leven is hij op 95 jarige leeftijd van ons heengegaan, en hebben we op maandag 22 mei in kleine kring van familie, vrienden en kennissen van hem afscheid mogen nemen. Onder de W.O. II werd hij opgepakt en moest hij dwangarbeid verrichten in Duitse werkkampen. Na omzwervingen in Letland en Rusland kwam hij berooid terug, terwijl niemand nog verwachtte hem ooit levend weer te zien. Hij was een veelzijdig man met een brede oriëntatie: publicist, journalist, schrijver, dichter, musicus en verzamelaar van alles wat hem boeide. Zijn huis aan de Overtoom in Amsterdam waar hij tot aan zijn einde toe kon blijven wonen dank zij zijn kinderen en vrienden, was een opslagplaats van boeken en tijdschriften. Aan het schaakspel heeft hij zijn leven lang veel tijd en inzet geschonken. In 1940 werd hij jeugdkampioen van Amsterdam S.G.A., en nog in 1983 clubkampioen van De Pion waarvan hij ook bestuurslid was en redacteur van het clubblad. Van 1970 tot 1990 ook medewerker van Schach-Echo. In 2013 ontving hij de Gouden Erespeld van de Schaakbond wegens meer dan 50 jaar lidmaatschap. Zelf heb ik hem in de jaren 70 tot 90 mogen ontmoeten in de schaakcafé’s van Amsterdam waar ik niet alleen een potje tegen hem mocht schaken maar daarna met hem ook een spelletje bridge spelen, en kon praten over zijn grote liefde voor schaakproblemen, met name voor de stervlucht, waarvan hij, naar ik meen, twee verzamelboekjes heeft uitgegeven. In 1991 publiceerde hij in eigen beheer ook het boekje: Mat in twee zetten – een excursie naar het land van de tweezet. Een actieve rol heeft hij in onze Probleembond niet gespeeld, dacht ik, maar wel in ons blad (en ook in andere) een aantal problemen het licht doen zien.Zijn oeuvre bevat veel 2 zetjes maar ook uitstapjes naar andere probleemsoorten schuwde hij niet. Tot op hoge leeftijd is hij actief geweest als componist getuige zijn laatste publicatie in Probleemblad 2014.

 Jan C. Roosendaal
 Probleemblad 1957
 Jan C. Roosendaal
 Die Schwalbe 1956
 Jan C. Roosendaal
 2de Prijs: The Problemist 1992
7Q/1B6/N3p1K1/3r4/r2nkN2/3pbpP1/2q5/B3R3  8/4Q2B/6rp/N1pk2p1/KP1n1nR1/2B4r/3N4/8  8/8/K7/3p2G1/2k2b2/Pn1n4/8/8
Wit geeft mat in 2 zetten
 Wit geeft mat in 2 zetten
 Helpmat in 4 zetten
 Circe
 Sprinkhaan g5

1.Ph3! [2.Pg5‡]

1…Pc6 2.Dh4‡

1…Pe2 2.De5‡

1…d2,Dç6 2.Pf2‡

1…De2 2.Pc5‡

1.Pdc4! [2.De5‡]

1…Te6 2.D×c5‡

1…Pfe6 2.Dd7/Dd6‡

1…Pde6 2.Db7‡

1…Te3,Pf3 2.P(×)e3‡

1…Pd3 2.De4‡

1…Pc6 2.Pb6‡

1.Ld2 Sprinkhaan c1

2.Lb4 a×b4(Lf8)

3.Lc5 b×c5(Lf8)

4.L×c5(c2) c3‡

Ik wil eindigen met een gedichtje uit een van zijn vele bundeltjes die hij tijdens zijn lange leven het licht deed zien:

Een schaker in Les Deux Églises

Weigerde kribbig remise

Reeds na korte tijd

Kreeg hij hevig spijt

Want hij zette zijn dame en prise.

Alfons Jaakke, mei 2017.