Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Geert Smit

1 september 1915 - 8 oktober 2009

Op 8 oktober is Geert Smit overleden. Het bericht van zijn overlijden bereikte ons via Jeanne Koldijk. Slechts weinigen van de huidige leden zullen Geert Smit gekend hebben. Toen ik in de jaren vijftig lid werd van de Probleembond was hij een van de meest actieve leden. Hij maakte een aantal jaren deel uit van het bestuur.

Geert Smit was bekend als jury en als componist. Meermalen heeft hij voor de Probleembond een toernooi gejureerd. Het laatste toernooi waarbij hij die functie vervulde was het Albert Koldijk Herdenkingstoernooi in 2007.
Geert Smit en Albert Koldijk waren vrienden. Ze jureerden en componeerden dikwijls samen. Meestal ging het dan om orthodoxe tweezetten, soms om driezetten of heterodoxe problemen.
Geert Smit bereikte de leeftijd van 94 jaar.

Henk le Grand.

Geert Smit
Albert Koldijk
Die Schwalbe 1938
Geert Smit
1e Prijs
Nanning Memorial.Ty. 1959
 gsmit1  5n1B/5N2/8/4R2B/1Q1q1k2/2N3p1/6b1/K3R1b1
  #2   b) Kd2 naar h3

  #2

1)
a) 1.Tf2? Dxd7! 1.Lf2! (2.Lf3#/Pc5#)
b) 1.Lf2? Dxd7! 1.Tf2! (2.Te3#/Pf6#)

2.
1.Pg5! (2.Dxf8#) 1... D∼ 2.Pe2#, 1... De4 2.Pd5#