Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Maurits Jacobson (1919-2009)

Op 15 april is op 90-jarige leeftijd Maurits Jacobson overleden. Voor een ieder die Maurits op het weekend in Nunspeet rond 1 maart nog ontmoet heeft, is dit bericht onverwachts gekomen. Een hersenbloeding is de oorzaak van zijn toch nog plotselinge overlijden.

Maurits was erelid van de schaakvereniging DD, erelid van de Haagse Schaakbond en lid van verdienste van de KNSB. Vele jaren was hij vertegenwoordiger van de Haagse Schaakbond in de bondsraad van de KNSB. Maurits was een sterke partijspeler. Hij heeft tot de top van de Nederlandse schaakwereld behoord.

Maar naast het partijspel was Maurits ook geïnteresseerd in het probleemschaak. En dan niet alleen in de Maar naast het partijspel was Maurits ook geïnteresseerd in het probleemschaak. En dan niet alleen in de schaakproblemen zelf maar ook in het wereldje van de schaakproblemen. Daarom bezocht hij niet alleen de vergaderingen van de probleembond, maar was hij bijna altijd aanwezig op de weekends in Nunspeet. Bovendien heeft hij verscheidene internationale congressen bezocht.

Maurtis is van 1982 tot 1993 penningmeester van de Probleembond geweest. Het was een periode waarin hij op zeer degelijke wijze de financien van de Probleembond beheerd heeft. Toen een enkele keer ook de Probleembond partijspelers moest bijdragen aan een toernooi, heeft Maurtis die rol met verve vervuld.

Maurits was geen componist en heeft zich nimmer verdiept in thema’s en nieuwe soorten fairy schaak. Maar hij hoorde gewoon bij de bond waarin hij zich thuisvoelde temidden van vrienden. Die vrienden zullen moeite hebben om te beseffen dat hij nu definitief uit de vriendenkring verdwenen is.

Henk le Grand