Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

1. Deelname aan de BeNeCup staat open voor eenieder die (al dan niet tijdelijk) woonachtig is in Nederland of België, of die de Nederlandse of Belgische nationaliteit heeft.

2. De BeNeCup bestaat uit vijf oploswedstrijden en één compositiewedstrijd.

3. De oploswedstrijden die deel uitmaken van de BeNeCup zijn: - IOSC (Israelian Open Solving Contest) mei of juni - OBOK (Open Belgisch Oploskampioenschap) najaar - HH (Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd) oktober of november - ISC (International Solving Contest) januari - ONOK (Open Nederlands Oploskampioenschap) februari of maart

4. De compositiewedstrijd is een open thematoernooi. Het wordt uitgeschreven in juni en heeft 31 december als sluitingsdatum. Inzendingen worden door de jury anoniem beoordeeld. De uitslag wordt tijdens het problemistenweekend in Nunspeet bekend gemaakt. Een deelnemer mag voor het toernooi maximaal twee problemen inzenden. Alleen het hoogst geëindigde probleem per deelnemer telt mee voor de BeNeCup.

5. De puntentelling per oploswedstrijd is zowel voor de A-groep als voor de B-groep als volgt:
- 1e van de groep aangeduid in artikel 1 : 10 punten - 2e van de groep aangeduid in artikel 1 : 8 punten - 3e van de groep aangeduid in artikel 1 : 6 punten - 4e van de groep aangeduid in artikel 1 : 5 punten - 5e van de groep aangeduid in artikel 1 : 4 punten - 6e van de groep aangeduid in artikel 1 : 3 punten - 7e van de groep aangeduid in artikel 1 : 2 punten - 8e van de groep aangeduid in artikel 1 : 1 punt

6. De puntentelling voor de compositiewedstrijd is hetzelfde als die voor de oploswedstrijden, met dien verstande dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen een A-groep en een B-groep.

7. Voor zowel de A-groep als de B-groep wordt jaarlijks een klassement opgemaakt. Punten gescoord in de ene groep tellen niet mee voor het klassement van de andere groep.

8. Een nieuw klassement begint met de eerste oploswedstrijd na het ONOK, zodat op het ONOK de winnaars van de A- en B-groep bekend zijn en aldaar gehuldigd kunnen worden.

9. Per deelnemer geldt dat de beste drie oplosresultaten en het compositieresultaat meetellen.

10. Mochten twee deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald dan wint degene met het beste vierde (en evt. vijfde) oplosresultaat.

11. Mochten twee deelnemers ook na de regel volgens artikel 10 gelijk staan, dan is er sprake van een ex aequo.

12. Na één jaar wordt dit reglement geëvalueerd en waar nodig bijgesteld