Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Helaas geen verslag, wel een bulletin met alle problemen, oplossingen en uitslagen.