Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

Reglement BeNeCup

 1. Deelname aan de BeNeCup staat open voor een ieder, die (tijdelijk) woonachtig is in Nederland of Belgié.
 1. De oploswedstrijden, die deel uitmaken van de BeNeCup, zijn:
 • ISC (International Solving Contest), dat doorgaans eind januari wordt gehouden
 • ONOK (Open Nederlands Oploskampioenschap)
 • IOSC (Israelian Open Solving Contest), dat doorgaans in mei of juni wordt gehouden
 • OBOK (Open Belgisch Oploskampioenschap)
 • HH (Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd)
 1. Er zijn 3 compositiewedstrijden, die meedoen namelijk:
 • Een uitgeschreven compositie-wedstrijd
 • De twee compositie-wedstrijden, die bij het Nunspeet weekend worden gehouden
 1. De puntentelling per oplos- en compositiewedstrijd is als volgt:
 • 1e van de groep aangeduid in 1 : 8 punten
 • 2e van de groep aangeduid in 1 : 7 punten
 • 3e van de groep aangeduid in 1 : 6 punten
 • 4e van de groep aangeduid in 1 : 5 punten
 • 5e van de groep aangeduid in 1 : 4 punten
 • 6e van de groep aangeduid in 1 : 3 punten
 • 7e van de groep aangeduid in 1 : 2 punten
 • 8e van de groep aangeduid in 1 : 1 punt
 1. Voor zowel de A-groep als de B-groep wordt jaarlijks een klassement opgemaakt.
 1. Voor elk compositie-toernooi vindt één rangschikking plaats. Daar is geen onderscheid in A- en B-groep.
 1. Een nieuw klassement begint met de eerste oploswedstrijd na het ONOK, zodat op het ONOK de winnaars van de A- en B-groep bekend zijn en aldaar gehuldigd kunnen worden.
 1. Per deelnemer geldt dat de beste 3 resultaten meetellen.
 1. Mochten twee deelnemers hetzelfde aantal punten hebben behaald dan eindigt degene met de meer hoge klasseringen voor degene met minder hoge klasseringen.
 1. Mocht twee deelnemers ook na de regel volgens 7 gelijk staan dan is er sprake van een ex aequo.
 1. Na één jaar wordt dit reglement geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.