Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

We kennen allemaal het gewone schaakspel met zijn gewone stukken. In de probleemschaak is er een variant onstaan in de vorm van Fairy-chess (ook wel heterodox schaak genoemd) waarin de spelregels, spelvormen, doelstellingen en stukken zijn veranderd. We kennen allemaal het gewone schaakprobleem met de opdracht wit geeft mat in N. Binnen het heterodoxe schaak zijn verschillende spelvormen met andere doelstellingen ontstaan. Hieronder ziet u een lijst met de spelvormen die de laatste jaren in Probleemblad zijn gebruikt. Voor meer begeleiding kunt u onze handleidingen gebruiken waarna bij sommige spelvormen wordt verwezen.

Direktpat/mat =/#n :

Wit speelt n zetten, waarna zwart pat/mat staat.

Dupplex H=/#n : Er is ook een oplossing waarin Wit begint en Wit mat (of pat) wordt gezet.
Helppat/mat H=/#n : Wit en zwart spelen samen, met in achtneming van de gewone spelregels, om zwart mat te zetten in de vereiste hoeveelheid zetten. Zwart begint met spelen. Dus een H#2 geeft de volgende zetten reeks: 1.zwart wit; 2.zwart wit en dan staat zwart mat. Voor meer informatie zie onze brochure over het helpmat.
Helpdubbelpat/mat H==/##n   Als helppat/mat, maar na de laatstse zet van Wit staan beide partijen pat/mat.
HelpZelfpat/mat HZ=/#n : Wit en zwart spelen (n-1) zetten als een help=/# waarna een Z=/#1 ontstaat.
ParadeSerieHelppat/mat ParSerieH=/#n : Een seriehelppat/mat waarbij schaakgeven is toegestaan, waarna Wit het schaak direct moet pareren. Daarna vervolgt zwart de serie. 
Reflexmat R#n : Als zelfmat met dit verschil dat als een partij mat kan geven, hij dit ook doen moet!
Serie-autopat/mat in n serieR=/#n : Wit doet n zetten achter elkaar en staat dan zelf pat/mat. Zwart speelt dus in het geheel niet!
Serie-Helpmat SH#n : Zwart speelt n-zetten waarna een positie ontstaat dat wit mat in één geeft.
Serie-Zelfpat/mat SZ=/#n : Wit speelt n zetten achtereen, na de laatste zet ontstaat er een stelling waarin zwart wit pat/mat zet.
SerieHelpZelfpat/mat SerieHZ=/#n : Zwart speelt een serie van n zetten achter elkaar zodat een stelling wordt bereikt waarin Wit zelfmat in één zet kan afdwingen.
Semi-Reflexmat semiR#n : Lijkt veel op het reflexmat maar met dit verschil dat als wit mat kan geven hij dit ook doen moet! Deze voorwaarde geldt niet voor zwart.
Zelfmat Z#n : Wit dwingt zwart zo te spelen dat de witte koning mat komt te staan. Zwart werkt niet mee sterker nog zwart probeert tegen te werken. Zie voor meer infomatie onze brochure over het zelfmat.