Nederlandse bond van schaakprobleemvrienden

De Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden (NBvS) is op 18 januari 1931 opgericht door H.G.M. Weenink en M. Niemeijer, in aanwezigheid van ongeveer dertig andere schaakprobleemvrienden, onder wie F.W. Nanning en P. Feenstra Kuiper. De gebeurtenis vond plaats in het Nationaal Schaakgebouw aan de Van Speijkstraat in Den Haag.

Het doel van de NBvS is het bevorderen van de schaakproblematiek, met inbegrip van de eindspelstudie. In eerste instantie wordt na de oprichting het tijdschrift van de Nederlandse Schaakbond gebruikt als publicatieorgaan. Pas na de oorlog komt het tot een eigen blad, Probleemblad, dat nu nog steeds verschijnt.

Tevens organiseert de bond twee maal per jaar een ledenvergadering, inclusief oploswedstrijden, zoals de Henk Hagedoorn-Oploswedstrijd (bij de najaarsbijeenkomst in november) en het Open Nederlands Oploskampioenschap (bij de voorjaarsvergadering in maart, traditioneel in Nunspeet).